Algemene Verordening Gegevensbescherming - Burger

Behoud de controle over jouw gegevens!

Posten op sociale media, een getrouwheidskaart aanvragen in een winkel, een online formulier invullen of gewoon deelnemen aan een wedstrijd, is dagelijkse kost geworden. Maar hiermee stuurt u wel iedere keer persoonsgegevens door naar alle mogelijke personen of instellingen, die we meestal de "verwerkingsverantwoordelijke" noemen.

U hebt rechten op die doorgestuurde gegevens. Het is belangrijk om dit te weten zodat u niet voor onprettige verrassingen komt te staan.

Is het al voorgevallen dat u reclame ontving voor een product of een dienst en u zich afvroeg "hoe zij uw adres kennen"? Wel, daarover gaat het: de controle behouden over uw gegevens.

De vroegere Belgische "Privacywet", die eigenlijk de omzetting was van een Europese Richtlijn 95/46/EG naar het Belgisch recht, gaf u al bepaalde rechten die u zelf mocht doen gelden.

De AVG, die sedert mei 2018 van toepassing is, gaat hierin nog verder en legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Artikel 12 van de AVG beschrijft welke regels u moet volgen om uw rechten uit te oefenen. Als u een van uw rechten wil uitoefenen, is het dus van belang om u op dit artikel te baseren. Zo bent u zeker in regel. Onthoud wel dat uw rechten alleen gelden voor uw eigen persoonsgegevens. U kan dus bijvoorbeeld niet vragen om de gegevens van een ander te bekijken.

Meer hierover

Hoe zit dat met de geautomatiseerde beslissingen, waaronder profilering?

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend berust op een geautomatiseerde beslissing, waaronder profilering, en die rechtsgevolgen heeft voor u of u aanmerkelijk zou kunnen treffen.

Meer hierover

Kunnen uw rechten ingeperkt worden?

Uw rechten zijn niet onbeperkt. Ze kunnen beperkt worden. Maar die beperkingen kunnen niet willekeurig zijn. De AVG heeft dus een lijst met doeleinden waarvoor uw rechten kunnen ingeperkt worden en dit uitsluitend volgens de strikte regels van diezelfde wetgeving.

Meer hierover

Moet u ingelicht worden als er een gegevenslek plaatsvindt bij diegene die uw gegevens verwerkt?

De AVG creëert een nieuw systeem voor kennisgeving van gegevenslekken. De wetgeving omschrijft dit begrip in haar artikel 4.12 de "inbreuk in verband met persoonsgegevens". Moet u daarover worden ingelicht? Zeker, maar alleen in een aantal welbepaalde gevallen.

Meer hierover

 

Wat moet u doen als u niet tevreden bent over het antwoord of de maatregelen van diegene die uw gegevens verwerkt, nadat u een van uw rechten hebt uitgeoefend?

De AVG heeft een aantal beroepsmogelijkheden ingevoerd ingeval u vindt dat uw rechten en vrijheden niet voldoende beschermd zijn. U kunt van deze mogelijkheden gebruik maken tegen diegene die uw gegevens verwerkt maar ook tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze wetgeving is immers van mening dat elke persoon die materiële of morele schade heeft gehad omdat er een inbreuk is gepleegd op de wetgeving, het recht heeft om van diegene die uw gegevens verwerkt, een schadevergoeding te krijgen.

Meer hierover