Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nieuwe wind, geen orkaan!

De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” - die sedert 25 mei 2018 in werking is getreden, is een opportuniteit voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe ze vandaag gegevens bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan.

Waar nodig, moet het huidige gegevensbeschermingsbeleid worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het is dus voor bedrijven en organisaties een zinvolle oefening om hun datamanagement te optimaliseren.

Waarom is de AVG noodzakelijk?Wat mag je van de Autoriteit (niet) verwachten?Wat zijn de voordelen?Waarom kunnen we nog niet alle vragen beantwoorden?

Themadossier AVG

Lees hier de uitgebreide themadossiers over onder meer:

  • De functionaris voor gegevensverwerking;
  • Het register van verwerkingsactiviteiten;
  • De gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
  • Gedragscodes;

Naar alle thema's

Basisprincipes AVG

Bereid je voor op de AVG met behulp van ons 13 stappenplan.

Aan de hand van dit stappenplan kunnen bedrijven een plan van aanpak opstellen.

Bestel hier

Publieke consultaties

Er zijn momenteel geen publieke consultaties.