Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nieuwe wind, geen orkaan!

De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” - die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, is een opportuniteit voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe ze vandaag gegevens bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan.

Waar nodig, moet het huidige gegevensbeschermingsbeleid worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het is dus voor bedrijven en organisaties een zinvolle oefening om hun datamanagement te optimaliseren.

Waarom is de nieuwe privacywetgeving noodzakelijk?Wat mag je van de Autoriteit (niet) verwachten?Wat zijn de voordelen?Waarom kunnen we nog niet alle vragen beantwoorden?

Themadossier AVG

Lees hier de uitgebreide themadossiers over onder meer:

  • De functionaris voor gegevensverwerking;
  • Het register van verwerkingsactiviteiten;
  • De gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
  • Gedragscodes;

Naar alle thema's

Voorbereiding op de AVG

Bereid je voor op de nieuwe privacy-wetgeving met behulp van ons 13 stappenplan.

Aan de hand van dit stappenplan kunnen bedrijven een plan van aanpak opstellen.

Meer over het 13 stappenplan

Publieke raadplegingen

Het Europees Comité voor gegevensbescherming organiseert
momenteel een publieke raadpleging voor de volgende documenten:

  • Richtlijnen over het toepassingsgebied van de AVG (tot 18 januari 2019).  
  • Bijlage I - Richtlijnen over de accreditatie van certificeringsinstaties (tot 1 februari 2019).

Meer info