Algemene machtigingen

De algemene machtigingen (beraadslagingen) voor de uitsluitend Nederlandstalige aanvragers (bijvoorbeeld het Vlaams Energieagentschap) of de uitsluitend Franstalige aanvragers (bijvoorbeeld het Ministerie van de Franse Gemeenschap) worden niet langer systematisch vertaald maar enkel op aanvraag.

Beraadslaging STAT nr. 15/2012 van 2 mei 2012

Algemene en principiële machtiging verleend aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie, om gecodeerde studiegegevens van bedrijven mee te delen aan de begunstigden opgelijst in artikel 15 van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (STAT-MA-2011-037)

Lijst begunstigden

Documenten die bij het verzoek tot aansluiting bij de algemene machtiging gevoegd moeten worden:

Beraadslaging STAT nr 37/2010 van 24 november 2010

Algemene en principiële machtiging verleend aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie om gecodeerde studiegegevens mee te delen aan de Gewestelijke Instituten voor Statistiek (STAT-MA-2010-04)

De begunstigden van deze machtiging staan in de beraadslaging vermeld.