Algemene machtigingen afdeling Sociale Zekerheid

Sinds 24 maart 2007 is dit sectoraal comité opgesplitst in een afdeling Gezondheid en een afdeling Sociale Zekerheid, die elk apart machtigingen verlenen.

De afdeling Gezondheid heeft tot nog toe geen algemene machtigingen verleend. De algemene machtigingen van de afdeling Sociale Zekerheid vindt u hieronder.

Beraadslaging ASZ nr. 78/2010 van 9 november 2010

Beraadslaging nr. 10/078 van 9 november 2010 met betrekking tot de toegang tot de kruispuntbankregisters in hoofde van de erkende laboratoria voor klinische biologie met het oog op het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria en het facturatiebeheer

Modelbrief (inclusief evaluatieformulier) verklaring van verbintenis beraadslaging RR nr. 35/2010 en beraadslaging ASZ nr. 78/2010 (Word-document)

Modelbrief (inclusief evaluatieformulier) verklaring van verbintenis beraadslaging RR nr. 35/2010 en beraadslaging ASZ nr. 78/2010 (pdf-bestand)

Opgelet: deze aanvraag is gericht aan zowel het Sectoraal Comité van het Rijksregister als het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, maar moet slechts één maal verstuurd worden naar het adres van dit laatste sectoraal comité.

Lijst begunstigden

Beraadslaging ASZ nr. 39/2009 van 7 juli 2009

Beraadslaging nr. 09/039 van 7 juli 2009 met betrekking tot de toegang tot de kruispuntbankregisters in hoofde van de ziekenhuizen met het oog op het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier en het facturatiebeheer

Modelbrief (inclusief evaluatieformulier) verklaring van verbintenis beraadslaging RR nr. 21/2009 en beraadslaging ASZ nr. 39/2009 (Word-document)

Modelbrief (inclusief evaluatieformulier) verklaring van verbintenis beraadslaging RR nr. 21/2009 en beraadslaging ASZ nr. 39/2009 (pdf-bestand)

Lijst begunstigden

Opgelet: deze aanvraag is gericht aan zowel het Sectoraal Comité van het Rijksregister als het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, maar moet slechts één maal verstuurd worden naar het adres van dit laatste sectoraal comité.

Beraadslaging ASZ nr. 21/2009 van 7 april 2009

Beraadslaging nr. 09/021 van 7 april 2009 betreffende de toegang tot de kruispuntbankregisters in hoofde van de vzw Identifin met het oog op het opsporten van houders, huurders, verzekerden en/of begunstigden van slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten

Lijst begunstigden

Documenten die bij het verzoek tot aansluiting bij de algemene machtiging gevoegd moeten worden: