Advies van het EDPB over de criteria van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit voor de accreditatie van de “monitoring bodies” inzake gedragscodes

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft in plenaire vergadering zijn advies goedgekeurd over de lijst van de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit met haar nationale criteria voor de accreditatie van toezichthoudende instanties (monitoring bodies) die toezicht zullen houden op de gedragscodes. Het EDPB heeft bevestigd dat alle gedragscodes (met uitzondering van de gedragscodes die betrekking hebben op verwerkingen door overheden en openbare diensten) moeten worden gecontroleerd door een geaccrediteerde toezichthoudende instantie.

Ter herinnering, de nationale autoriteiten moeten hun lijsten met nationale criteria voor de erkenning van toezichthoudende instanties overeenkomstig artikel 64.1,.c) van de AVG aan het EDPB voorleggen. De GBA zal bij de opstelling van haar lijst met nationale criteria voor de accreditatie van toezichthoudende instanties, rekening houden met het advies van het EDPB over de Oostenrijkse lijst.