Global Privacy Enforcement Network

Het Global Privacy Enforcement Network werd opgericht om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen tussen privacyautoriteiten.

Opdracht van het GPEN

In juni 2007 keurden de regeringen van de OESO-leden een aanbeveling (in het Engels) goed over grensoverschrijdende samenwerking voor de handhaving van privacybeschermende wetten. Deze aanbeveling roept de lidstaten op om een informeel netwerk op te richten van privacyhandhavingsautoriteiten. Verder worden een aantal taken voor het netwerk opgelijst:

  • de praktische aspecten bespreken van samenwerking voor de handhaving van privacyrecht;
  • goed praktijken uitwisselen om grensoverschrijdende uitdagingen het hoofd te bieden;
  • gedeelde handhavingsprioriteitn ontwikkelen; en
  • gezamenlijke handhavingsinitiatieven en sensibiliseringscampagnes steunen.

Tijdens de zomer van 2008 begonnen privacyautoriteiten via een webplatform hun ervaringen uit te wisselen en de praktische aspecten van handhavingssamenwerking te bespreken. De Autoriteit is officieel lid van het GPEN.

Een belangrijk initiatief van het GPEN: Internet Privacy Sweep 2013.