De GBA lanceert Lunch & Learn sessies voor DPO’s

De Gegevensbeschermingsautoriteit lanceert binnenkort haar Lunch & Learn sessies voor DPO’s. Deze Lunch&Learn zijn periodieke sessies waar in een beperkte groep informatie wordt verstrekt en gedeeld tussen de GBA en de DPO’s (of personen die instaan voor de implementatie van de AVG binnen hun organisatie). Tijdens deze sessies behandelen we verschillende thema’s die verband houden met de AVG, de moeilijkheden die u ondervindt en te volgen goede praktijken

In de praktijk

  • Concept: kleine presentatie over het onderwerp gevolgd door een uitwisseling en vraag en antwoord.
  • Taal: tweetalig, elke deelnemer spreekt in zijn eigen taal.
  • Doelgroep: DPO’s of personen belast met de implementatie van de AVG binnen hun onderneming.
  • Deelname: via inschrijving per sessie. Opgelet, opdat uitwisselingen mogelijk zouden zijn, is het aantal plaatsen per sessie beperkt.

Hoe ontvang ik een uitnodiging?
Vul het onderstaande formulier in om u op onze mailinglijst in te schrijven. Zo ontvangt u in de toekomst voor elke Lunch & Learn per e-mail een uitnodiging om u voor de sessie in te schrijven.

De GBA verwerkt onderstaande persoonsgegevens op basis van algemeen belang voor het inschrijven en versturen van informatie over haar Lunch & Learn sessies. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de organisatie van de Lunch & Learn sessies en maximum voor 2 jaar. Gegevens uit dit formulier worden niet met andere organisaties gedeeld. Voor meer informatie of voor het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en van bezwaar of contacteer onze DPO: dpo@apd-gba.be of via Gegevensbeschermingsautoriteit – DPO, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.