Het Europees Comité voor gegevensbescherming

Het EDPB kan algemene richtinggevende documenten goedkeuren teneinde de bepalingen van Europese rechtshandelingen inzake gegevensbescherming te verduidelijken alsook dwingende beslissingen nemen tegenover nationale gegevensbeschermingsautoriteiten om een coherente toepassing van deze bepalingen te waarborgen.

Het bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).  Het EDPB is gevestigd te Brussel.